หน้าหลัก    สหกรณ์ของเรา    ผลิตภัณฑ์    INTHAI DELIVERY    ติดต่อเรา 

 

                       

 

                        น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าว ทำไมต้องสกัดเย็น

 

                             เราใช้รำข้าวและจมูกข้าวอินทรีย์สดใหม่ นำมาบีบน้ำมันโดยวิธีบีบเย็นทันที หลังจากการ

                    สีข้าวภายใน 24 ชั่วโมง โดยใช้เครื่องบีบน้ำมันโดยตรง ทำให้ได้น้ำมันที่บริสุทธิ์ มีกลิ่นหอม สด

                    เก็บได้นาน ไร้กลิ่นหืน และคงคุณค่าสารอาหารไว้ได้อย่างครบถ้วน  จึงมั่นใจได้ว่าไม่มีสารเคมี

                    ปนเปื้อน  ซึ่งต่างจากการสกัดน้ำมันด้วยความร้อน และใช้สาร "เฮ็กเซน" (Hexane) เป็นตัวทำ

                    ละลาย เพื่อสกัดน้ำมันออกจากรำข้าวและจมูกข้าว ทำให้ได้น้ำมันออกมามากที่สุด   แต่น้ำมัน

                    ที่สกัดได้จะมีสารเฮ็กเซนปนเปื้อนมาด้วย   แล้วจึงนำไปผ่านกระบวนการสกัดเฮ็กเซนออกให้มี

                    ค่าเฮ็กเซนเหลืออยู่ไม่เกิน 30 ppm แต่ถึงจะเหลืออยู่น้อยกว่า 30 ppm  เราก็ไม่มีความจำเป็น

                    จะต้องบริโภคสารเฮ็กเซนเข้าไปสะสมในร่างกาย

 

 

 

สหกรณ์ผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ จำกัด 118/1 ถ.วารีราชเดช อ.เมือง จ.ยโสธร 35000    Copyright 2010 inthaiorganics All rights reserved.น้ำมันรำข้าว วิตามิน e อาหารเสริม

 
   
view