หน้าหลัก    สหกรณ์ของเรา    ผลิตภัณฑ์    INTHAI DELIVERY    ติดต่อเรา 

 

                

 

                       สหกรณ์ผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะต่อยอดการผลิตเกษตรกรรมอินทรีย์

                ให้ครบวงจร   จากการที่เกษตรกรในจังหวัดยโสธรได้ทำการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิแบบอินทรีย์ ที่มีชื่อเสียงใน

                ระดับประเทศและระดับโลก เป็นที่รู้กันว่าถ้าข้าวหอมมะลิอินทรีย์แท้ ข้าวหอมนุ่มทานอร่อย และมีกลิ่นหอมของ

                ดอกมะลิอ่อนๆ ต้องเป็นข้าวหอมมะลิที่มาจากจังหวัดยโสธร  ทั้งนี้ รำข้าวและจมูกข้าวที่เหลือจากการขัดสีข้าว

                แล้วนั้น เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก โดยนอกจากจะมีสารอาหารมากมายในตัวมันเองแล้ว รำข้าวและจมูกข้าวจาก

                ที่นี่ยังเป็นรำข้าวและจมูกข้าวที่ปลอดสารเคมี 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะเป็นผลผลิตที่ได้มาจากการขัดสีข้าวที่เป็น

                ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ปลอดสารพิษนั่นเอง

            

                           สหกรณ์ผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์  จำกัด    นอกจากรับวัตถุดิบมาจากเกษตรกรในโครงการ  เพื่อเพิ่มรายได้

                ให้กับเกษตรกรแล้ว เรายังมีเงินปันผลและสวัสดิการต่างๆกลับคืนให้กับชุมชนอีกด้วย เพราะปรัชญาของเราคือ

 

                                                      " ธรรมชาติสมดุล สุขภาพสมดุล สังคมสมดุล "

 

สหกรณ์ผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ จำกัด 118/1 ถ.วารีราชเดช อ.เมือง จ.ยโสธร 35000    Copyright 2010 inthaiorganics All rights reserved.น้ำมันรำข้าว วิตามิน e อาหารเสริม

 
   
view