หน้าหลัก    สหกรณ์ของเรา    ผลิตภัณฑ์    INTHAI DELIVERY    ติดต่อเรา 

    

     

                                                                          

   

                                                                                                                                                          

                                       น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ "อินทร์ไท" 

                        ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารเคมีตลอดกระบวนการผลิต

 

                      น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์  "อินทร์ไท"  ใส่ใจในสุขภาพของผู้บริโภค  เราจึงใส่ใจ

             ในทุกขั้นตอนการผลิต  ให้ปลอดภัยจากสารเคมี  ตั้งแต่ปลูกจนถึงมือผู้บริโภค

 

                      ขั้นตอนการปลูกข้าว  ใช้เมล็ดพันธุ์ปลอดสารเคมี ปลูกในที่นาปลอดสารเคมีมากกว่า 10 ปี ตั้งแต่

             ปลูกจนเก็บเกี่ยว ใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากธรรมชาติ  ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีทุกชนิด   เราจึงได้ข้าวเปลือก

             หอมมะลิอินทรีย์คุณภาพสูง ได้รับเครื่องหมายการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  มกท.  ภายใต้การ

             ยอมรับจาก  IFOAM  ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับนานาชาติ

 

                      ขั้นตอนการจัดเก็บและสีข้าว   เรามีโรงสีของเราเอง จึงสามารถแยกรำข้าวและจมูกข้าวหอมมะลิ

             อินทรีย์ได้ 100%

 

                      ขั้นตอนการบีบน้ำมัน   เราได้ใช้รำข้าวและจมูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์สดใหม่  นำมาบีบน้ำมันโดย

             วิธีบีบเย็นทันทีหลังจากการสีข้าว ภายใน 24 ชั่วโมง  โดยใช้เครื่องบีบน้ำมันโดยตรง  ทำให้ได้น้ำมันที่

             บริสุทธิ์ มีกลิ่นหอม สด เก็บได้นาน ไร้กลิ่นหืน และคงคุณค่าสารอาหารไว้ได้อย่างครบถ้วน   ปราศจาก

             สารเฮ็กเซน

 

                       ขั้นตอนการบรรจุ  เราใช้โรงงานบรรจุที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP จึงมั่นใจในความสะอาด

              ปลอดภัย  จึงเป็นที่แน่นอนว่า ผู้บริโภคจะได้สินค้าคุณภาพที่ปลอดสารเคมี 100%

                      

                       มาตรฐานอาหารปลอดภัย   น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ "อินทร์ไท" ถูกสุขอนามัย

              ปลอดภัยต่อผู้บริโภค   ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากองค์การอาหารและยา  กระทรวง

              สาธารณสุข  เลขที่  อย. 10-1-01949-1-0238

 

                          

                                                                                                                            

                                                                                                                             

                                                                                                             

 

สหกรณ์ผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ จำกัด 118/1 ถ.วารีราชเดช อ.เมือง จ.ยโสธร 35000    Copyright 2010 inthaiorganics All rights reserved.น้ำมันรำข้าว วิตามิน e อาหารเสริม

 
   
view