หน้าหลัก    สหกรณ์ของเรา    ผลิตภัณฑ์    INTHAI DELIVERY    ติดต่อเรา 

ความนิยมน้ำมันรำข้าวของประเทศญี่ปุ่น

ความนิยมน้ำมันรำข้าวของประเทศญี่ปุ่น

                                      

           น้ำมันรำข้าวได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศญี่ปุ่น  เพราะได้รับการประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ที่มี

อย่างสูงต่อร่างกาย และเผยแพร่ถึงสารอาหารต่างๆ  เช่น  แกมมาออไรซานอล  อีกทั้งในการนำไปปรุงอาหาร

ยังทำให้ได้อาหารรสอร่อยและมีกลิ่นหอมชวนรับประทาน  การบริโภคส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มของผู้ที่รักสุขภาพ

ร้านอาหาร  ภัตตาคาร  และอื่นๆ

 

          น้ำมันรำข้าวที่บริโภคในประเทศญี่ปุ่น  จะมีอยู่ 2 ลักษณะ

          1.  ใช้เพื่อการปรุงหรือประกอบอาหาร  เช่น  ทำน้ำมันสลัดน้ำมันรำข้าว  ซึ่งจะออกมาคล้ายๆ กับน้ำ

สลัดน้ำมันงา  หรือใช้ในการทอดเนื้อสัตว์ หรือผัดผัก และผัดอาหารประเภทต่างๆ   น้ำมันพืชชนิดนี้จะบรรจุ

อยู่ในขวดเหมือนน้ำมันพืชทั่วไปที่มีขายในบ้านเรา   น้ํามันรําข้าวส่วนใหญ่จะผลิตโดยใช้ขบวนการสกัดร้อน 

และเป็นสินต้าที่ส่วนใหญ่ผลิตเองในประเทศ

 

          2.  รูปแบบอาหารเสริม  บรรจุเป็นแคปซูลหรือซอฟท์เจล ซึ่งจะมีแบรนด์สินค้าให้เลือกไม่มาก  มีทั้ง

ผลิตเองในประเทศ และนำเข้าจากต่างประเทศ   แต่ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นน้ำมันรำข้าวที่ผลิตโดยใช้ขบวนการ

สกัดร้อน

 

          จะเห็นได้ว่า  โอกาสในการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ํามันรําข้าวและจมูกข้าวของประเทศไทยไปยังประเทศ

ญี่ปุ่นยังมีอีกมาก เพราะความต้องการในประเทศญี่ปุ่นยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปี เหตุเพราะสังคมทางเศรษฐกิจของ

เขาบีบรัดตัว   ทำให้เกิดภาวะความเครียด  หรือผลกระทบด้านอื่นๆจากการทำงาน   อีกทั้งการศึกษาที่สูงขึ้น

ทำให้พวกเขาเข้าใจและเห็นคุณค่ามากขึ้นของการดูแลรักษาสุขภาพ  โดยเฉพาะน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าว

แบบบีบเย็น ซึ่งให้คุณประโยชน์ที่เหนือกว่ามาก  ซึ่งนำไปขายในรูปแบบผลิตภัณฑ์อาหารเสริมได้เป็นอย่างดี

 

 

สหกรณ์ผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ จำกัด 118/1 ถ.วารีราชเดช อ.เมือง จ.ยโสธร 35000    Copyright 2010 inthaiorganics All rights reserved.น้ำมันรำข้าว วิตามิน e อาหารเสริม

 
   
view